خوش آمدید!

با عضویت در انجمن تک رمان از مزایای(چاپ کتاب،منتشر کردن رمان و...به صورت رایگان، خدمات ویراستاری، نقد و...)بهرمند شوید. با ما بهترین‌ها را تجربه کنید.☆

همین حالا عضویتت رو قطعی کن!
 • انجمن رمان نویسی تک رمان پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. لطفا از ارسال محتوای خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران خود داری کنید در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.
 • جهت چاپ کتاب خود با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت . کلیک کنید

ساعت تک رمان

 • [B], [I], [U], [S] - bold, کج, زیر خط دار, Struck-through

  Basic text formatting for the wrapped text.
  مثال:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=font], [SIZE=size] - رنگ متن, فونت, اندازه

  Advanced text formatting options for wrapped text.
  مثال:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  مثال:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  مثال:
  [URL=https://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  مثال:
  [USER=1]نام‌کاربری[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  مثال:
  [IMG]https://forums.taakroman.ir/data/assets/logo/logo2taaknew.png[/IMG]
  Output:
  logo2taaknew.png
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  سایت‌های تایید شده: aparat, Apple Music, Dailymotion, dalfak, Facebook, Flickr, Giphy, imdb, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, mihanvideo, namasha, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, tamasha, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  مثال:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  مثال:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [RIGHT], [CENTER], [JUSTIFY] - Text alignment

  Changes the alignment of the wrapped text.
  مثال:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  [JUSTIFY]This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.[/JUSTIFY]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
  This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  مثال:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
  A person گفت:
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Output:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE] - Programming code display

  متن را به یکی از چندین زبان برنامه نویسی نمایش می دهد و دستورات را در صورت امکان برجسته می کند.
  مثال:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  کد:
  General
  code

  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code

  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  مثال:
  Inline code sections [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections [ICODE=rich]is [COLOR=red]also[/COLOR] [U]supported[/U][/ICODE].
  Output:
  Inline code sections are a convenient way of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections is also supported.
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [TABLE=class] - Tables (Advanced)

  Advanced table styling.
  مثال:
  Option adds additional styling.
  [TABLE=noborder]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Multiple styles can be combined.
  [TABLE=collapse,right,nobackground]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE=collapse,center,alternate]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Option adds additional styling.
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2

  Multiple styles can be combined.
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2

  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  مثال:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Output:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  مثال:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [PLAIN] - متن ساده

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  مثال:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  مثال:
  بندانگشتی: [ATTACH]123[/ATTACH]
  اندازه کامل: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CHARGE=option] - Charge

  Charging users to view your content.
  مثال:
  [CHARGE=5]It costs 5 credits to see this text.[/CHARGE]
  Output:
  It costs 5 credits to see this text.
 • [CLUB] - For club members

  Information inside the code is displayed only to members of the club.
  مثال:
  [CLUB]Hello World![/CLUB] - Hidden text for club members
  Output:
  - Hidden text for club members
 • [DAYS=option] - Number of days

  Number of days from the date of registration on the forum, which the user needs to be able to view
  مثال:
  [DAYS=5]Hello World![/DAYS] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  Output:
  - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [EDIT] - Edit

  Edit
  مثال:
  [edit]النص الخاص بك هنا...[/edit]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
 • [GALLERY=option] - گالری تعبیه شده

  BB code برای نمایش موارد رسانه ای گالری و آلبوم ها.
  مثال:
  [GALLERY=media, X]گالری BB Code[/GALLERY]
  Output:
  [GALLERY=media, X]گالری BB Code[/GALLERY]
 • [GROUP=option] - ادغام گروه ها

  custom_bb_code_desc.group
  مثال:
  custom_bb_code_example.group
  Output:
  custom_bb_code_output.group
 • [GROUPS=option] - For user groups

  The tag hides content from people who are not members of X,Y,Z usergroups.
  مثال:
  [GROUPS=2]Hello World![/GROUPS] - Displayed only for group members with ID 2.
  Output:
  Content of this hidden block can only be seen by members of: کاربر تک رمان
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HELP] - Help

  Help
  مثال:
  [help]النص الخاص بك هنا...[/help]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
 • [HIDE] - For register only

  Hidden text: For register users only
  مثال:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only registered users see the hidden text
  Output:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only registered users see the hidden text
 • [IMPORTANT] - Important

  Important
  مثال:
  [important]النص الخاص بك هنا...[/important]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
 • [INFO] - Information

  Information
  مثال:
  [info]النص الخاص بك هنا...[/info]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
 • [LIKES=option] - Number of likes

  Number of like on the forum, which the user needs to be able to view
  مثال:
  [LIKES=5]Hello World![/LIKES] - Displayed only registered users whose number of reactions on the forum is greater than or equal to 5.
  Output:
  - Displayed only registered users whose number of reactions on the forum is greater than or equal to 5.
 • [MUSIC] - music

  مثال:
  [music]xxxxx.mp3[/music]
  Output:
 • [OFFTOPIC] - OffTopic

  OffTopic
  مثال:
  [offtopic]النص الخاص بك هنا...[/offtopic]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
 • [POSTS=option] - Number of posts

  Number of posts on the forum, which the user needs to be able to view
  مثال:
  [POSTS=5]Hello World![/POSTS] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  Output:
  - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REACTS=option] - By the reacts

  Hidden text for which you need to select a specific reaction
  مثال:
  [REACTS=1]Hello World![/REACTS] - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
  Output:
  - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
 • [REPLY] - Answers the thread

  Hidden text until the user answers the thread.
  مثال:
  [REPLY]Hello World![/REPLY] - Displayed to users when they reply to the thread.
  Output:
  - Displayed to users when they reply to the thread.
 • [REPLYANDTHANKS] - Answer and click Like

  Hidden text until the user responds to the thread and clicks Like on this message.
  مثال:
  [REPLYANDTHANKS]Hello World![/REPLYANDTHANKS] - It is displayed to users when they reply to the thread and click "I like".
  Output:
  - It is displayed to users when they reply to the thread and click "I like".
 • [REPLYTHANKS] - Answer or click Like

  Hidden text until the user responds to the thread or clicks Like on this message.
  مثال:
  [REPLYTHANKS]Hello World![/REPLYTHANKS] - It is displayed to users when they reply to the thread or click "I like".
  Output:
  - It is displayed to users when they reply to the thread or click "I like".
 • [SUCCESS] - Success

  Success
  مثال:
  [success]النص الخاص بك هنا...[/success]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
 • [THANKS] - مخفی شدن متن تا زمانی که کاربر آن را لایک کند.

  This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  مثال:
  [THANKS]Hello World![/THANKS] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Output:
  - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
 • [TROPHIES=option] - Number of trophies

  Number of trophies on the forum, which the user needs to be able to view
  مثال:
  [TROPHIES=5]Hello World![/TROPHIES] - It is displayed only to registered users, the number of points for trophies on the forum which is greater than or equal to 5.
  Output:
  - It is displayed only to registered users, the number of points for trophies on the forum which is greater than or equal to 5.
 • [USERS=option] - For users

  Hides the text from users, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  مثال:
  [USERS=Alex,John,Bryan]Hello World![/USERS] - Displayed only by user Alex, John, Bryan.
  Output:
  Hidden text for users:
  - Displayed only by user Alex, John, Bryan.
 • [USERSEXC=option] - Exclude users

  Hides the text from users that are listed in the list of parameters of the BB-code.
  مثال:
  [USERSEXC=Alex,John,Bryan]Hello World![/USERSEXC] - Displayed to all users except Alex, John, Bryan.
  Output:
  - Displayed to all users except Alex, John, Bryan.
 • [USERSID=option] - Users by id

  Hides the text from users by id, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  مثال:
  [USERIDS=1,2,3]Hello World![/USERIDS] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
  Output:
  [USERIDS=1,2,3]Hello World![/USERIDS] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
 • [USERSIDEXC=option] - Exclude users by id

  Hides the text from users by id that are listed in the list of parameters of the BB-code.
  مثال:
  [USERSIDEXC=1,2,3]Hello World![/USERSIDEXC] - Appears only for all users except with ids 1, 2, 3.
  Output:
  - Appears only for all users except with ids 1, 2, 3.
 • [VIDEO] - video

  پخش آنلاین ویدئو با لینک مستقیم
  مثال:
  [video]xxxxx.mp4[/video]]
  Output:
  [video]xxxxx.mp4[/video]]
 • [WARNING] - Warning

  Warning
  مثال:
  [warning]النص الخاص بك هنا...[/warning]
  Output:
  النص الخاص بك هنا...
بالا